Normativa acadèmica

 Descarregar pdf

 

 

Permanència

 • Normativa de Permanència Estudis de Grau i Màster
  (Aprovada per l'acord núm. 321/2016 del Consell de Govern de 12-12-2016 i acord 9/2017 del Consell Social de 20.01.2017, modificada per l'acord 98/2017 del Consell de Govern de 25.04.2017 i acord 43/2017 del Consell Social de 5.05.2017, modificada per l'acord 315/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018 i acord 115/2018 del Consell Social de 20.12.2018)


Graus

 

 

 

 

 

 

 


Màsters 

 

 Doctorat

Formació Contínua

 • Normativa de Formació Contínua
  (Aprovada per l'acord núm. 38/2015 del Consell de Govern de 6 de març, modificada per l'acord núm. 232/2015 del Consell de Govern de 27 d'octubre, modificada per l'acord núm. 106/2016 del Consell de Govern de 27 d'abril i modificada per l'acord núm. 73/2017 del Consell de Govern de 25 d'abril)
  • (ES) Normativa de Formación Continua
     (Aprovada por el acurdo núm. 38/2015 del Consejo de Gobierno de 6 de marzo, modificada por el acuerdo núm. 232/2015 del Consejo de Gobierno de 27 de octubre, modificada por el acuerdo núm. 106/2016 del Consejo de Gobierno de 27 de abril y modificada por el acuerdo núm. 73/2017 del Consejo de Gobierno de 25 de abril)

Normativa de matrícula per als estudis propis i activitats de formació contínua a la UdL. Curs 2020-2021.
(Aprovada per l'acord 195/2020 del Consell de Govern en la sessió de 23 de juliol de 2020)

Reglament d'especificació de la normativa de despeses indirectes per a activitats amb agents externs per a les activitats de formació contínua de la UdL.
(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 27 de gener de 2011)

Normativa de Matrícula del Primer Cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia i Diplomat/da Sénior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat. Curs 2014-2015.
(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 25 de juny de 2014 i ratificada pel Consell Social en el Ple de 4 de juliol de 2014)

Normativa de Matrícula del Segon Cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. Curs 2014-2015.
(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 25 de juny de 2014 i retificada pel Consell Social en el Ple de 4 de julol de 2014)

Llengües

 

 

   Darrera modificació: