Recursos per trobar empreses

 Descarregar pdf

Aquests són alguns enllaços on trobar empreses que ofereixin estades de pràctiques::

www.practicaserasmus.es   (Consorcio Universia)
Places ofertes a través del Consorci Universia:  Quan l’estudiant ha demanat una de les places que s’ofereixen a través del portal www.practicaserasmus.es i ha estat admès.  L’estudiant pot inscriure’s, a títol individual, en una oferta de pràctiques que s’adapti al seu perfil, registrant-se i enviant el seu curriculum.  El nombre de places que el Consorci Universia ofereix als estudiants de la UdL és limitat (1 o 2 places, segons el curs). Per això, si es donés el cas que diversos candidats sol·licitessin la mateixa oferta de pràctiques, es realitzaria un procés de selecció per part de l’empresa o bé per part de la facultat de la UdL on cursa els seus estudis.


http://www.iaeste.udl.cat (IAESTE, per a Enginyeries)

http://www.aecs.org/?page_id=136   (per a Ciències de la salut)

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/sites/default/socweb_ca/ciutadans/_fitxers/XarxaEures_Fulleto_Europa2009.pdf

http://www.gencat.cat  (Oficina Jove de Treball, Generalitat de Catalunya)

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=52&parentId=0

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

http://leonet.globalplacement.com/

http://internacional.universia.net/verano/practicas/recursos/index.htm

http://emplea.universia.es/buscar-trabajo/canal/4127/practicas-internacionales.html

http://www.iagora.com/

http://iwork.iagora.com/jobs/Internship/listing/També es poden trobar ofertes de pràctiques en aquests altres buscadors:


http://www.academicjobseu.com

http://www.experience-internationale.fr (per a Agronomia)

http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Iberoamerica/SPAIN/Estudiantes/Practicas_Profesionales_en_El_Extranjero/   (per a Economia)

http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?cid=1106727757575&pagename=SiteCGE%2FPage%2FTplPageGenerica&p=1097825918185   (per a Infermeria)

http://www.elsa.org/traineeships.html   (per a Dret)

http://www.essenglish.org/jobs   (per a Filologia Anglesa & Estudis Anglesos)

http://www.eubusiness.com/jobs

http://www.eurobrussels.com

http://www.eurojobs.com

http://europa.eu/youreurope/citizens/

http://www.europlacement.com

http://www.euro-practice.com/index.php/es/

http://www.globalplacement.com/

http://www.interlink-idiomas.com/trabajo-y-practicas/

http://www.goabroad.com/intern-abroad

http://www.intertown.com

http://www.monster.es

http://www.jobsinhubs.com/jobsinhubs

http://www.jobware.com

http://www.newlink.es/trabajo-extranjero/

http://www.puromundo.com/practicas_europa

http://www.spanishchamber.co.uk/content/job-opportunities

http://www.stepstone.com/find-jobs

http://targetjobs.co.uk/work-experience

http://www.internship-uk.com/   Darrera modificació: