Vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estratègica

 Descarregar pdf
FerranBadiaPascual Ferran Badia Pascual

Ferran Badia Pascual
Vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica
vpipe@udl.cat

Joan Blanco Blanco
Adjunt al Vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estratègica
joan.blanco@udl.cat

Blanca Guilera Lladós
Secretaria del Vicerectorat
vpipe.secretaria@udl.cat

 

Funcions del Vicerectorat         

 • Coordinar les polítiques desenvolupades pels diferents vicerectorats i coordinacions.
 • Dirigir el gabinet de Rectorat. Coordinar l'agenda del rector.
 • Coordinar i supervisar la correspondència institucional del rector.
 • Coordinar la participació del rector i de l'equip de direcció en actes institucionals interns de la UdL i d'altres institucions i organismes.
 • Assessorar al rector.
 • Coordinar l'activitat de protocol de la UdL.
 • Representar a la UdL davant d'altres organismes i institucions per delegació del Rector.
 • Representar a la UdL en els òrgans de govern dels centres adscrits de la UdL per delegació del Rector.
 • Dirigir l'estratègia global de promoció institucional de la UdL.
 • Dirigir i promoure la planificació estratègica de la UdL de mig termini, que establirà els eixos estretègics de desenvolupament de les activitats de docència, recerca, transferència i innovació de la universitat.
 • Impulsar els acords estratègics entre la UdL i els seus centres.

 

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.07
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
vpipe.secretaria@udl.cat
+34 973 70 29 75