Sindicatura de Greuges

 Descarregar pdf
La Sindicatura de Greuges és l'òrgan que, d'acord amb l'article 196 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, s'encarrega de vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària, així com pel bon funcionament de les activitats i els serveis de la Universitat.
 

La Sindicatura de Greuges exerceix les seues funcions amb independència i objectivitat. No està subjecta a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la Universitat.

Tots els òrgans de la Universitat i els membres de la comunitat universitària tenen el deure de col·laborar-hi, facilitant les dades i les informacions sol·licitades per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.
Joan Betriu Monclús
Síndic de greuges

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.59
E-25001 Lleida

sindicatura@udl.cat
+34 973 70 21 77

M. José Monné Florensa
Secretària de la Sindicatura

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.59
E-25001 Lleida

sindicatura.secretaria@udl.cat
+34 973 70 21 86

   Darrera modificació: