Delegat del Rector pel Campus Universitari d'Igualada-UdL

 Descarregar pdf
Carles Capdevila Marqués
Carles Capdevila Marqués

Carles Capdevila Marqués
Delegat del Rector pel Campus Universitari d'Igualada-UdL
Campus Universitari d'Igualada-UdL
Av. Pla de la Massa, 8
08700 Igualada
igualada.rectoratdelegacio@udl.cat

Secretaria
Tel. 93 803 53 00 (extensió 7003)
igualada.secretariarectoratdelegacio@udl.cat

 

Funcions fonamentals

  • Coordinar les activitats acadèmiques (docents, de recerca, de transferència i innovació), tècniques i administratives que es desenvolupen en el Campus Universitari d'Igualada-UdL.
  • Coordinar la gestió dels recursos, equipaments i instal·lacions del Campus.
  • Representar a la UdL davant de les institucions i organismes de l'Anoia i el seu territori d'influència. Impulsar les interrelacions dels centres representats en el Campus amb les empreses ubicades a l'Anoia i el seu territori d'influència.
  • Intermediació dels centres representats en el Campus amb els serveis i unitats centrals de la UdL.
  • Gestionar les relacions del Campus amb la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
   Darrera modificació: